W dniu 5 października 2010 r. zostało podpisane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie...
Agata Piszko
21.10.2010
Zarządzanie majątkiem a finanse publiczne i zasady kontroli zarządczej.
Antoni Jeżowski
18.10.2010
Kontrola zarządcza
W komentarzu została opisana definicja dodatku funkcyjnego, motywacyjnego oraz dodatku za wysługę...
Michał Culepa
14.10.2010