Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał ordery i odznaczenia zasłużonym...
10.12.2010
Obowiązek tworzenia w szkołach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynika z art. 53 Karty...
Magdalena Sender
09.12.2010
Kontrola zarządcza: nowe-stare obowiązki dyrektora placówki oświatowej
Antoni Jeżowski
08.12.2010
Kontrola zarządcza
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z...
Agata Piszko
02.12.2010