Prezentowany komentarz jest jedną z cyklu publikacji dotyczących procedur związanych z...
Witold Ćwiek
08.04.2010
Redakcja miesięcznika Dyrektor Szkoły zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszy pakiet...
05.04.2010
Proszę o podanie przykładu informacji, jaką pracodawca powinien przedłożyć, na podstawie art. 29 3...
01.04.2010
Obowiązujące przepisy prawa przewidują funkcjonowanie w strukturach oświatowych szkół i placówek...
Agata Piszko
25.03.2010