Opracowanie stanowi zwięzłe omówienie zasad dotyczących przenoszenia nauczycieli do pracy w trybie...
Krzysztof Lisowski
20.05.2010
EWD w ręku dyrektora szkołyO edukacyjnej wartości dodanej (EWD) można dziś przeczytać niemal w...
18.05.2010
Psychologia bliżej szkoły Debata redakcyjna miesięcznika "Dyrektor Szkoły" Nasi Goście - uczestnicy...
14.05.2010