Pieniądze zostały przyznane trzem szkołom w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
"Projekt ma na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych poprzez zakupienie pomocy dydaktycznych, co pozwala na realizację zajęć dodatkowych, zarówno dla uczniów zdolnych, jak i tych którzy potrzebują wsparcia w nauce" - poinformowała PAP rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Pyskowicach Agnieszka Kazubek.
Na doposażenie klas przeznaczono 242 tys. zł. Szkoły wzbogaciły się m.in. o komputery, tablice interaktywne, materace, zjeżdżalnie, mikroskopy, lupy, kompasy, gitary, dzwonki, sztalugi i farby, edukacyjne programy komputerowe, platforolki (urządzenia wykorzystywane m.in. podczas terapii zaburzeń sensorycznych). W ramach projektu ok. 250 uczniów ze szkół podstawowych może brać udział w dodatkowych zajęciach logopedycznych, dla uczniów z trudnościami czytania i pisania oraz problemami w edukacji matematycznej, gimnastyki korekcyjnej a także na zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, plastyczne i muzyczne.(PAP)
ktp/ abe/