Rzecznik praw obywatelskich przedstawiła MEN rekomendacje dotyczące zmian, jakie należy wprowadzić w prawie oświatowym, aby poprawić sytuację niepełnosprawnych uczniów. Miałyby objąć kształcenie nauczycieli oraz finansowanie zadań oświatowych (szerzej pisaliśmy o tym tutaj). 
MEN poinformowało, że w resort przygotowuje odpowiedź na wystąpienie rzecznik. Szanse na pozytywne zmiany w tym zakresie są jednak duże. 
– Przedwczoraj mieliśmy spotkanie w tej sprawie z urzędnikami Ministerstwa Edukacji, które dobrze rokuje – poinformował "Rz" Mirosław Wróblewski.