Według zapisów 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w...
Bożena Barszczewska
23.12.2010
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z...
Agata Piszko
16.12.2010
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał ordery i odznaczenia zasłużonym...
10.12.2010