- Resort edukacji podejmuje szereg działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, popieranych zarówno przez parterów rządowych jak i pozarządowych. Przede wszystkim jednak potrzebujemy wsparcia takich sojuszników jak Państwo. Za co serdecznie wszystkim zebranym tu szkołom dziękuję - podkreślał wiceminister przypominając, że rok szkolny 2012/2013 jest Rokiem Bezpiecznej Szkoły.Certyfikat przyznawała Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie", działająca przy Ośrodku Rozwoju Edukacji. O nadanie Krajowego Certyfikatu mogły ubiegać się szkoły wszystkich typów, należące do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie i posiadające certyfikat wojewódzki tej sieci co najmniej przez 3 lata. Są to szkoły, które podejmują systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej promocji zdrowia. Tworzą warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej, samodzielnie diagnozują swoje problemy, podejmują inicjatywy służące rozwiązywaniu tych problemów oraz dokonują ewaluacji swoich działań. Więcej na ten temat na stronie MEN>>

Bezpieczeństwu w szkole poświęcony zostanie także I zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 23 stycznia 2013 r. w Warszawie. W programie znajdą się m.in. szkolenia na temat planowania działań poprawiających bezpieczeństwo oraz monitorowania ich realizacji. Szczegółowy program tutaj>>