Chodzi tu o osoby, które zostały zatrudnione przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. ZNP zauważa, że jeżeli MEN nie zmodyfikuje projektów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, to - mimo że pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych będą nadal objęci przepisami Karty, nie będą podlegali przepisom wykonawczym.
"W praktyce może to spowodować, że nauczyciele placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy rozpoczęli staż na kolejny stopień awansu zawodowego 1 września 2010 r. lub wcześniej (czyli na długo przed wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), skończą staż i będą chcieli ubiegać się o awans w roku 2013, czyli wtedy, gdy jeszcze obowiązują ich przepisy Karty, to wejście w życie rozporządzenia wykluczy tę możliwość i przekreśli ich ponad dwuletnią pracę" - pisze ZNP w opinii do projektu i apeluje do MEN o wprowadzenie zmian.

Polecamy także: Resort pracy: nowe przepisy ws. awansu zawodowego są nieprecyzyjne