Artykuł przedstawia procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, o których mowa...
Jan Chojnacki
10.02.2011
Kadry w oświacie
Niniejszy komentarz poświęcony jest kontroli zarządczej, która pojawiła się na gruncie przepisów...
Agata Piszko
03.02.2011
Kontrola zarządcza