23 stycznia 2013 roku na I zjeździe Akademii "Zarządzania Dyrektora Szkoły", podczas wystąpienia „Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w szkole/placówce oświatowej”, pani Ewa Maksymowska uporządkuje i wzbogaci wiedzę dyrektorów szkół na temat działań prewencyjnych, jakie powinni podejmować, by zapobiec wystąpieniu sytuacji kryzysowej w szkole. 
Teoria zostanie uzupełniona o ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy nauczą się, jak reagować i skoordynować działania w celu ograniczenia skutków sytuacji kryzysowej na terenie placówki. Więcej>>