Szkoła to często pierwsze miejsce, gdzie zauważany jest problem przemocy w rodzinie. Wpisanie norm i standardów działania do regulaminu placówki ma ogromne znaczenie dla szybkiego reagowania w sytuacji krzywdzenia małoletnich. Przedstawienie podstawowych aspektów prawnych dotyczących przemocy w rodzinie, omówienie procedury „Niebieskiej Karty” i roli przedstawicieli oświaty w diagnozowaniu problemu przemocy wobec dzieci, będą głównymi zagadnieniami poruszanymi, w wystąpieniu „Przemoc w rodzinie a obowiązki szkoły – procedura »Niebieskie Karty«”, przez Panią Żaneta Urawską w trakcie I Zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 23 stycznia w Warszawie. Więcej>>   

Polecamy także:  Procedura "Niebieskie Karty" w praktyce szkolne j