W wyroku z dnia 9 lipca 2012 r. (P 59/11) Trybunał stwierdził, że nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do tzw. trzynastej pensji w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku jest niezgodne z Konstytucją.
Senacki projekt dostosuje przepisy do wyroku TK. Konsekwencją nowych przepisów będzie uznanie okresu urlopu macierzyńskiego za umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez pracowników jednostek sfery budżetowej, w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy. Ustawa wejdzie w życie po czternastu dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw, jednak jej przepisy znajdą zastosowanie także do "trzynastek" za 2012 r.

Polecamy: W tym roku więcej nauczycieli uprawnionych do "trzynastki"