Egzamin odbył się w dniu 15 stycznia 2013 roku. Arkusze z egzaminu zawodowego (etap pisemny) nie są publikowane na stronie internetowej CKE. Zdający po napisaniu egzaminu oddawali tylko kartę odpowiedzi, natomiast arkusz mogli zabrać ze sobą Więcej>>