W programie I zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły m.in.:
1. Do jakich wykroczeń i przestępstw dochodzi najczęściej na terenie szkoły?
2. Przewodnik dyrektora szkoły po sytuacjach kryzysowych – aspekty prawne – Iwona Kobus, prawnik;
3. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w szkole - Ewa Maksymowska, psycholog;
4. Przemoc w rodzinie a obowiązki szkoły – procedura „Niebieskie Karty” – Żaneta Urawska, prawnik.
Szczegółowy program I AZDS znajdą Państwo na stronie www.DyrektorSzkoly.pl/azds