Do biura RPD napłynęło wiele skarg od rodziców. Podnoszą oni, że placówki wymuszają pobyt dzieci przekraczający pięć darmowych godzin, ustalając zajęcia objęte podstawą programową we wczesnych godzinach porannych (6:30-11:30) lub godzinach popołudniowych (12-17). Opiekunowie protestują, bo taki system jest niekorzystny dla dzieci, które często są niewyspane lub zmęczone i nie mogą skupić się na zajęciach. Tym bardziej, że chodzi o małe dzieci - w wieku od 3 do 6 lat. 
Dlatego rzecznik zwraca się do p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego o analizę problemu i przedstawienie opinii, czy takie praktyki są zgodne z prawem.

Całość wystąpienia tutaj>>