Anna Dudrewicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo. Ukończyła Polsko-Niemieckie Studium "Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi".
Od 2005 r. współpracownik Redakcji Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.

Artykuły autora

NSA: dowodem w sprawie może być informacja z CEPiK

Samorząd terytorialny

Dowodem w sprawie dotyczącej ustalenia dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy mogą być także dane uzyskane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny....

14.11.2017
1  2  3  4  5  6  7  8  9    679