- Nasz system szkolny, który charakteryzuje dość długi okres kształcenia ogólnego, sprzyja wyższym ambicjom uczniów, co jest widoczne w porównaniu z wynikami państw wcześniej selekcjonujących uczniów. To ważny punkt odniesienia do dyskusji o polityce edukacyjnej -  podkreślał Maciej Jakubowski, komentując rosnące aspiracje polskich nastolatków (pisaliśmy o tym tutaj). 
Jakubowski przedstawił także założenia polityki uczenia się przez całe życie (lifelong learning - LLL), promowanej przez Unię Europejską. Podkreślał, że w dziedzinie upowszechniania edukacji dorosłych w Polsce jest wciąż bardzo wiele do zrobienia. Minister Jakubowski zaznaczył, że w Polsce, upowszechnianie europejskiej agendy na rzecz uczenia się dorosłych zbiega się z przygotowaniem nowych strategii rozwoju. Razem z nowymi strategiami rozwoju przyjęty zostanie dodatkowy dokument strategiczny - „Perspektywa uczenia się przez całe życie". Zadaniem tego dokumentu jest promowanie w Polsce zasad polityki LLL uzgodnionych w UE. Więcej>>