W 2013 r. w konkursie "Maluch" będą mogły wystartować nie tylko gminy, ale też osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Taką zmianę w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 zaplanował rząd. Na nową edycje "Malucha" przeznaczonych ma być 40 mln zł, preferencyjnie traktowane będą inwestycje będące kontynuacją zadań już dofinansowywanych z programu, oferty składane przez niezamożne gminy oraz zakładające zatrudnienie dziennych opiekunów.

 
"Dziennik Gazeta Prawna", 18 grudnia 2012 r.