WSA: Nie można samowolnie przywrócić stanu poprzedniego

Budownictwo

Czynności z tym związane dotyczą postępowania naprawczego i są konsekwencją wydania rozstrzygnięcia administracyjnego, a nie samowolnej działalności inwestora - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

15.06.2018

SN: Przy opłatach sądowych ważna data przelewu

Pozwani mieli uiścić opłatę za skargę. W określonym terminie zlecili przelew bankowy, pieniądze na rachunek sądu wpłynęły jednak z opóźnieniem. Sąd okręgowy skargę odrzucił, ale w ocenie Sądu...

14.06.2018

Polski fiskus wygrywa spory z podatnikami przed TSUE

VAT będzie musiała zapłacić gmina Wrocław, która otrzymała odszkodowanie w związku z wywłaszczeniem należącego do niej gruntu pod budowę drogi krajowej, po wywłaszczeniu którego stała się zarządcą....

14.06.2018

WSA: Wniesienie opłaty za odpady umarza postępowanie

Środowisko

Trwającepostępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy umorzyć, jeżeli świadczenie zostało spełnione - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

14.06.2018

Zeznania świadków ważne jak słowo kontrolera

Protokół z kontroli może być podstawą ustaleń faktycznych, o ile dokładnie odzwierciedla przebieg zdarzenia i pozwala na jego ocenę. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, uchylając...

13.06.2018

Wojewoda: Dla śmietnika nie trzeba budować altanki

Samorząd terytorialny

Nie można wymagać od właściciela nieruchomości lokalizacji śmietników w określonym miejscu, na określonym terenie, trwale oznaczonym i zabezpieczonym np. altaną – przypomniał wojewoda podkarpacki.

13.06.2018

SA: Policja zapłaci za uderzenie kibica pałką w głowę

Wymiar sprawiedliwości Policja

100 tys. zł zadośćuczynienia dostaną rodzice kibica z Zamościa pobitego 13 lat temu przez policjanta - zdecydował Sąd Apelacyjny w Lublinie. Chłopak uderzony został policyjną pałką szturmówką.

12.06.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski