SN: Renta po śmierci męża nie dla każdej kobiety

Ubezpieczenia społeczne

Wdowa, która straciła zdolność do pracy po śmierci męża pozostała bez środków do życia, ale renty rodzinnej nie uzyska - orzekł Sąd Najwyższy. Powodem był wiek kobiety i dorosłe dziecko.

06.09.2018

NSA: Badania psychologiczne kierowców bez VAT

VAT Prawo pracy

Badanie kierowców przeprowadzane przez psychologów zalicza się do medycyny pracy, a tym samym podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

05.09.2018

Strasburg: Odmowa pytania do TSUE nie może być arbitralna

Ubezpieczenia społeczne

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 28 sierpnia nie stwierdził naruszenia prawa do rzetelnego procesu z powodu odmowy skierowania przez węgierski sąd najwyższy do Trybunału Sprawiedliwości...

05.09.2018

Nieużywanie auta nie zwalnia z wykupienia polisy OC

Finanse

Właściciel pojazdu, który nie został oficjalnie wycofany z ruchu, musi wykupić ubezpieczenie OC. Z tego obowiązku nie zwalnia fakt, że auto jest nieużywane i stoi na prywatnym podwórku. Gdy ktoś inny...

05.09.2018

NSA: Nie można zakazać psom wstępu do parku

Samorząd terytorialny

Gmina nie może ustanowić takiego zakazu, ponieważ jest on nieproporcjonalny i ogranicza prawa właścicieli czworonogów. Natomiast dopuszczalne w świetle prawa będzie wprowadzanie zakazu ich...

05.09.2018

SN: Bezpodstawne wzbogacenie generalnego wykonawcy

Prawo cywilne Budownictwo

Kosztem podwykonawcy robót budowlanych bezpodstawnie wzbogacił się inwestor i generalny wykonawca nie płacąc wynagrodzenia - orzekł Sąd Najwyższy. I podkreślił, że ochrona prawna podwykonawców wymaga...

05.09.2018

SA: Orzecznictwo lekarskie ZUS jest dwuinstancyjne

Ubezpieczenia społeczne

Orzeczenia komisji lekarskiej lub lekarza orzecznika, które nie zostały zaskarżone sprzeciwem bądź wobec których nie zgłoszono zarzutu wadliwości, stanowią dla organu rentowego podstawę do wydania...

04.09.2018

WSA: Operat szacunkowy nie może budzić wątpliwości

Budownictwo

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość jest operat rzeczoznawcy. Musi on spełniać wszystkie rygorystyczne wymogi prawne. Inaczej nie ma podstaw do uznania go za miarodajny dowód w...

02.09.2018

WSA: Dym z komina sąsiada nie zawsze jest szkodliwy

Środowisko

Proces dymienia powstaje zawsze, ale w prawidłowo funkcjonującym kotle trwa bardzo krótko. Natomiast zadymianie i jego negatywny wpływ na środowisko trzeba udowodnić. Tak orzekł Wojewódzki Sąd...

02.09.2018