SN: zarzut kolesiostwa w MSZ trzeba zbadać raz jeszcze

Jeśli w artykule prasowym pada zarzut nepotyzmu i wyłudzenia pieniędzy publicznych, to sąd w wyroku musi wyraźnie powiedzieć, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych osób wymienionych w publikacji -...

05.04.2017

WSA: różne traktowanie podmiotów musi być uzasadnione

Samorząd terytorialny

Zasada sprawiedliwości oznacza akceptację różnego traktowania przez prawo różnych podmiotów, z tym jednak, że różne traktowanie powinno być uzasadnione uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

05.04.2017