SN: zasiedzenie dla małżonków we wspólnocie majątkowej

Samorząd terytorialny

Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości może nastąpić tylko na rzecz osoby wskazanej przez wnioskodawcę także wtedy, gdy z ustaleń sądu wynika, że na skutek zasiedzenia nieruchomość weszła...

02.11.2017

RIO: nieokreślony termin, niejasny rodzaj informacji

Samorząd terytorialny

Uchwała jasno i precyzyjnie ma określać terminy i rodzaj informacji lub dokumentów od złożenia, których może być uzależnione rozpatrzenie wniosku o dotację - stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa...

02.11.2017

ETPC nie pomoże odzyskać znacjonalizowanej fabryki

Spadkobiercy byłych właścicieli fabryki maszyn rolniczych z Lublina nie mogą liczyć na pomoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w cofnięciu skutków nacjonalizacji. Trybunał uznał za spójną linię...

02.11.2017

Wojewoda: popiół nie może być w brązowym pojemniku

Samorząd terytorialny

W pojemnikach lub workach koloru brązowego można gromadzić wyłącznie odpady komunalne ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów stwierdził wojewoda lubelski.

02.11.2017

Wykonawca dowodzi tajemnicy przedsiębiorstwa

Zamówienia publiczne

Ciężar dowodu, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na wykonawcy, który takiego zastrzeżenia dokonuje - czytamy w opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych.

31.10.2017

WSA: odszkodowanie za przełożony lot z powodu usterki

Pasażerom przełożonego na następny dzień lotu do Grecji należy się po 400 euro, gdyż usterka samolotu nie jest okolicznością nadzwyczajną, lecz należy do ryzyka prowadzenia działalności tego rodzaju...

31.10.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski