SN: sąd skazał nieboszczyka na 2,5 lata więzienia

Oskarżony zmarł cztery dni przed ogłoszeniem wyroku, a mimo to sąd skazał go na karę więzienia. Wydanie wyroku skazującego w razie śmierci oskarzonego, powoduje uchylenie orzeczenia, przy czym bez...

30.12.2016

SA: ważny zapis na sąd polubowny w umowie spółki

Sąd Apelacyjny uznał, że zapis na sąd polubowny zawarty w umowie spółki z o.o., której wspólnikami były strony postępowania, był skuteczny. Zapis ten został bowiem zawarty w umowie spółki, określenie...

28.12.2016

NSA: kolosalna opłata planistyczna była zasadna

Budownictwo

Jednorazowa opłata planistyczna obciążająca właściciela nie jest zależna od tego, czy wskutek zbycia nieruchomości osiągnął on zysk w związku ze sprzedażą. Wartość ocenia się na dzień zbycia....

28.12.2016