WSA: Żyjący z zasiłku nie zapłaci za odpady

Środowisko Domowe finanse

Osoba, która utrzymuje się wyłącznie z pomocy społecznej musiałaby pokryć zaległości z tych właśnie środków. Dlatego wyegzekwowanie opłaty nie przysporzyłoby zasobów publicznych. Tak orzekł...

13.09.2018

NSA: Szkolne bursy bez VAT

VAT Finansowanie oświaty

Zakwaterowanie dzieci w szkolnych bursach nie jest działalnością gospodarczą. Taki obowiązek wynika z zadań własnych jednostki samorządowej. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

12.09.2018

NSA: Każdy może prowadzić firmę

PIT

Jeśli podatnik nie ma odpowiedniego wykształcenia w danej dziedzinie to nie oznacza, że nie może prowadzić firmy w tej branży. Wystarczy, że zatrudni odpowiednie osoby. Takich działań fiskus nie może...

11.09.2018

WSA: Student miewa rację w sporze z rektorem

Dla studenta

Rektor musi dobrze uzasadnić decyzję o skreśleniu z listy studentów wobec niezaliczenia sesji, w szczególności, gdy dotyczy to studenta studiów niestacjonarnych - orzekł Wojewódzki Sąd...

11.09.2018

WSA: Holowania nie było, to i płacić nie trzeba

Prawo cywilne

Właściciel pojazdu niewłaściwie zaparkowanego musi ponieść koszt jego holowania - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Obciążanie kosztami nie jest jednak automatyczne. Jeżeli...

10.09.2018

SN: Górnik otrzyma rentę wyrównawczą, mimo ugody

Prawo cywilne

Na wysokość renty wyrównawczej składa się spodziewane wynagrodzenie, pomniejszone o wynagrodzenie, które pracownik może uzyskać wykorzystując ograniczoną zdolność do pracy - orzekł Sąd Najwyższy. -...

10.09.2018

SN: Lepsza ochrona interesów spółki

Spółki

Jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z o.o. zgody na zmianę umowy spółki komandytowej –...

10.09.2018