WSA: stan zagrożenia szkodą przyszłą nie jest szkodą

Samorząd terytorialny

Obawy właściciela działki lub szkody hipotetyczne, które ewentualnie mogą powstać w przyszłości nie mogą być przesłanką do nakazania właścicielom działki sąsiedniej przywrócenia poprzedniego stanu...

16.12.2016

NSA: niesłuszne zamknięcie bloku operacyjnego

Zamknięcie bloku operacyjnego następuje tylko w razie rażących naruszeń higienicznych zagrażających życiu lub zdrowiu pacjentów. W szpitalu miejskim w Rabce nie było takiego zagrożenia, więc Naczelny...

16.12.2016

SN: karpie wymagają humanitarnego traktowania

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego i utrzymany nim w mocy wyrok I instancji uniewinniający trzech sprzedawców ryb oskarżonych o znęcanie się nad zwierzętami. SN stwierdził, że doszło do...

15.12.2016

WSA: dziennik lekcyjny stanowi informację publiczną

Samorząd terytorialny

Dziennik lekcyjny jest dokumentem, a strony z tematami zajęć lekcyjnych podlegają udostępnieniu, gdyż stanowią informację publiczną uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach....

12.12.2016