Ser to nie utwór i jego smaku prawo nie ochroni

Prawo gospodarcze

Smak sera nie może być uznany za utwór podlegający ochronie na podstawie dyrektywy o prawie autorskim. Skoro nie da się go odtworzyć, to nie można go zarejestrować. Tak uznał rzecznik generalny TSUE...

26.07.2018

WSA: Ryzyko plajty uzasadnia wstrzymanie wykonania decyzji

Ordynacja VAT

Spółka zaskarżyła decyzję podatkową dotyczącą VAT. Złożyła także wniosek o wstrzymanie jej wykonania. Jej żądanie było zasadne, gdyż konieczność uiszczenia zaległości podatkowych mogłaby spowodować...

26.07.2018

Orange przegrał w Trybunale Sprawiedliwości

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

W środę 25 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił odwołanie Orange Polska od deczyji Komisji Europejskiej. Chodzi o nałożenie 127,6 mln euro kary za nadużywanie pozycji dominującej.

25.07.2018

TSUE: Etykiety energetyczne nie mogą wprowadzać w błąd

Prawo gospodarcze

Dostawcy i dystrybutorzy odkurzaczy nie mogą stosować etykiet energetycznych, innych niż określone w unijnych przepisach, jeśli mogą one wprowadzić w błąd. Informacje o warunkach przeprowadzania...

25.07.2018

Nestle przegrywa spór o batonik

Prawo gospodarcze

Urząd Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej musi ponownie zbadać, czy kształt batonika „Kit Kat 4 fingers” może pozostać zarejestrowany jako unijny znak towarowy.

25.07.2018

WSA zdecyduje, czy załącznik uratuje życie pacjenta

Opieka zdrowotna

Pacjent po przeszczepie płuc czeka na decyzję prezesa NFZ, która pozwoli mu na leczenie odrzutu w szpitalu w Austrii. Sąd będzie musiał rozwiązać problem, czy jeśli dane leczenie jest potrzebne dla...

24.07.2018

Zadrzewiony teren nie zawsze będzie lasem

Budownictwo

Zasadzenie drzew na nieruchomości nie zawsze prowadzi do zmiany zagospodarowania terenu. By uznać to za las, muszą być spełnione ustawowo określone kryteria, np. dotyczące powierzchni. Tak uznał...

24.07.2018

NSA: Apteki łatwo nie zareklamujesz

Farmacja

Informacja na stronie sieci aptek zachęcająca do zamawiania medykamentów i ich odbioru w wybranej placówce stanowi zakazaną reklamę. Nie chodziło w niej bowiem tylko o przekazanie potencjalnym...

23.07.2018

RIO: Klauzula RODO niepotrzebna we wniosku o dotacje

RODO

Wykonanie zamieszczonej klauzuli RODO we wniosku o przyznanie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządowej powodowałoby, że przyznanie dotacji stałoby się niewykonalne – stwierdziło Kolegium RIO...

23.07.2018

Nie ma sporu, nie ma rozgraniczenia

Budownictwo

Postępowanie rozgraniczeniowe pozwala ustalić granice nieruchomości, co do których jest spór. Nie można go wszcząć w innym celu, choćby ważnym społecznie, np. by zapewnić dojazd mieszkańcom. Tak...

23.07.2018

NSA: W każdym czasie można unieważnić studium

Samorząd terytorialny

Wolą ustawodawcy było chronienie terenów zalewowych, czyli na tych obszarach nie wolno budować. W ramach studium nie można interpretować rozszerzająco funkcji danego terenu - orzekł Naczelny Sąd...

23.07.2018