WSA: uchylenie decyzji o zakazie sprzedaży e-niań

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie powinien opierać swojej decyzji o zakazie sprzedaży monitorów ruchu dla niemowląt tylko na informacjach...

05.01.2017

WSA: radny nie może dzierżawić gruntów gminnych

Samorząd terytorialny

Radny nie może zawierać umowy dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne, w okresie pełnienia funkcji radnego uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu....

04.01.2017

NSA: odpady musi usunąć zarządzający działką

Zdaniem NSA błędnie ustalony stan faktyczny nie ma znaczenia dla nakazania wywozu odpadów. Wystarczy domniemanie, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na...

03.01.2017