Kupno samowoli budowlanej może słono kosztować

Budownictwo

Jeśli prace zostały wykonane bez wymaganego pozwolenia na budowę, nadzór ma prawo wszcząć legalizację. Stroną postępowania może być obecny właściciel nieruchomości, mimo że to nie on dopuścił się...

12.07.2018

NSA: Darowizna na kościół musi być możliwa do sprawdzenia

PIT Podatek od spadków i darowizn

Sprawozdanie dotyczące przekazania pieniędzy na działalność charytatywno-opiekuńczą nie może być zbyt ogólne. W przeciwnym razie kościelna osoba prawna powinna złożyć wyjaśnienia, aby podatnicy,...

12.07.2018

SN: Porozumienie nie było umową konsumencką

Małe i średnie firmy

Sąd Najwyższy uchylił wyrok uznający porozumienie z pracownikiem jako ugodę pozasądową. Sąd Okręgowy wadliwe odczytał porozumienie, które nie było umową adhezyjną, do której konsument przystępuje, a...

12.07.2018

WSA: Karta parkingowa - przywilej nie tylko dla wskazanych

Pomoc społeczna

Prywatny całodobowy ośrodek dla niepełnosprawnych może pełnić te same funkcje co dom pomocy społecznej. Może to zatem uzasadniać przyznanie kart parkingowych pojazdom wykorzystywanym na potrzeby jego...

12.07.2018

Sąd Najwyższy może odrzucić skargę z powodów formalnych

Wymiar sprawiedliwości

Przepis Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym Sąd Najwyższy może odrzucić skargę kasacyjną bez wezwania do usunięcia braków formalnych , jest zgodny z Konstytucją - stwierdził w środę...

11.07.2018

WSA: Zaginiony e-mail rodzi dla wójta skutki finansowe

Samorząd terytorialny

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w każdej formie, w tym również jako zwykły e-mail. Organ administracji publicznej musi zatem tak skonfigurować swoją pocztę elektroniczną,...

11.07.2018

NSA: Ryczałt obejmuje także koszt paliwa

PIT

Przepis jest jasny. Kwota ryczałtu obejmuje wszelkie wydatki związane z użytkowaniem służbowego samochodu przez pracownika dla celów prywatnych. Wynika to z pierwszego wyroku Naczelnego Sądu...

11.07.2018