Strasburg: policyjna napaść na dziennikarza w Baku

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 24 listopada uznał, że pobicie dziennikarza przez policjantów w azerbejdżańskim areszcie naruszyła zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego...

25.11.2016

SN: sumowanie okresów ochronnych związkowca

Im dłuższy okres pozostawania w związku zawodowym, tym dłuższa powinna być ochrona takiego pracownika i okres wyciszenia wzajemnych relacji z pracodawcą - dłuższy - stwierdził Sąd Najwyższy....

25.11.2016

Strasburg: magazyn LGBT skonfiskowany bezprawnie

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 22 listopada stwierdził, iż konfiskata wszystkich kopii magazynu publikowanego przez stowarzyszenie osób nieheteroseksualnych stanowiło naruszenie prawa...

23.11.2016

PIT: zwrot nieruchomości nie kreuje prawa własności

W przypadku zwrotu nieruchomości nie mamy do czynienia z kreowaniem prawa własności tylko z jego przywróceniem. Tym samym datą nabycia zwróconej nieruchomości nie jest data jej zwrotu, lecz data...

23.11.2016