Odpisy amortyzacyjne tylko dla właściciela prawnego

Do czasu całkowitej spłaty zobowiązania składnik majątku nie będzie mógł być uznany za środek trwały w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji amortyzowany...

14.11.2016

SN: pracodawca wyrównuje szkodę, mimo przedawnienia

Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody przysługujące poszkodowanemu wobec pracodawcy, nie wyłącza naprawienia szkody przez tego pracodawcę (zgodnie z art. 120 kodeksu pracy) - taki jest sens...

10.11.2016

Wykonawca nie może żądać wyłączenia prawa opcji

Zamówienia publiczne

Żądanie wykonawcy polegające na wykreśleniu prawa opcji z powodu braku możliwości realizacji świadczenia jest niezgodne z przepisami p.z.p. i jako takie podlega oddaleniu - orzekła Krajowa Izba...

09.11.2016

SOKiK: zwrot towaru możliwy w naruszonym opakowaniu

W przepisach z zakresu praw konsumenckich nie uzależnia się możliwości zwrotu towaru od braku jego używania. Zastrzeżenie to dotyczy zakupów dokonanych w drodze umów zawartych na odległość.

09.11.2016