Piwa smakowe z niższą akcyzą

Obciążanie piw smakowych wyższym opodatkowaniem niż tradycyjnego piwa o takiej samej zawartości alkoholu jest sprzeczne z prawem UE - orzekł w czwartek (17 maja) Trybunał Sprawiedliwości UE.

21.05.2018

TSUE: Piwa smakowe z niższą akcyzą

Obciążanie piw smakowych wyższym opodatkowaniem niż tradycyjnego piwa o takiej samej zawartości alkoholu jest sprzeczne z prawem UE - orzekł w czwartek (17 maja) Trybunał Sprawiedliwości UE.

21.05.2018

NSA: Dom męża nie zawsze jest domem żony

Zwolnienie podatkowe na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych może być zastosowane wyłącznie, gdy nieruchomość stanowi własność podatnika - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

18.05.2018

NSA: Żeby odliczyć VAT, usługa musi być wykonana

Wykazanie usługi marketingowej nie ogranicza się do przedstawienia umowy z kontrahentem, faktury potwierdzającej jej wykonanie, czy nawet przedstawienia dokonanych przelewów za jej wykonanie. O...

16.05.2018

NSA: Dzwonnica kościelna do rozbiórki

Budownictwo

Drewniana dzwonnica z kurantami nie jest obiektem małej architektury - orzekł wczoraj, 15 maja br. Naczelny Sąd Administracyjny i dodał, że wiata również wymaga pozwolenia na budowę. Jeśli inwestor...

16.05.2018

Wojewoda: Nie tylko biała podeszwa nie brudzi parkietu

Samorząd terytorialny

Rada powiatu w regulaminie korzystania z sali gimnastycznej bezprawnie nałożyła na użytkowników obowiązek korzystania wyłącznie z obuwia na białej podeszwie stwierdził wojewoda śląski.

15.05.2018