Chodziło o podatnika będącego producentem specjalistycznej odzieży ochronnej. W latach 2014-2015 mężczyzna rozliczał się z formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednak urzędnicy skarbówki dopatrzyli się, że przychód podatnika w 2014 r. przekroczył limit przychodu uprawniający do opodatkowania ryczałtem (150 tys. euro). Podatnik wyjaśnił, że był w trakcie ustalania zasadności reklamacji towaru sprzedanego w 2014 r. Po jej pozytywnym rozpatrzeniu wystawił fakturę korygującą i dokonał korekty przychodu w rozliczeniu za okres, kiedy miała miejsce pierwotna sprzedaż. Następnie złożył korektę zeznania PIT-28 za 2014 r. W konsekwencji przychód za poprzedni rok nie przekraczał limitu uprawniającego do skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Zobacz również: Płatność ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych >>

Charakterystyka ogólna ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych >>

Skutki korekty dla formy opodatkowania

Podatnik uważał, że będzie miał prawo do opodatkowania ryczałtem w 2015 r. Przekonywał, że dokonana korekta zeznania za 2014 r. odzwierciedla jego rzeczywisty przychód. Jednak fiskus był innego zdania. W interpretacji indywidualnej wskazał, że mężczyzna w takiej sytuacji powinien opodatkować swój przychód na zasadach ogólnych. Argumentował to tym, że na moment dokonywania wyboru formy opodatkowania podatnik przekroczył limit.

 


Ryczałt to preferencyjne rozliczenie nie dla każdego

Tego samego zdania, co fiskus, były sądy administracyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny (I SA/Wr 320/16) stwierdził, że korekta nie daje prawa „powrotu” do ryczałtu.

Zobacz również: Fiskus wycofał się ze sporu o zwolnienie z PIT >>

Z kolei 28 listopada br. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 3382/16) podkreślił, że zasadą jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. Natomiast zryczałtowana forma jest tylko wtedy dopuszczalna, gdy zostaną spełnione formalne warunki. Sąd zaznaczył, że jednym z nich jest nieprzekroczenie limitu przychodów. Natomiast tutaj podatnik nie spełnił tej przesłanki, jego przychód przekroczył limit. W takiej sytuacji nie można wywodzić, że korekta przychodów będzie automatycznie dawała prawo do ponownego rozliczania się ryczałtem – stwierdził NSA.