NSA: Rzecznik naruszył prawa pacjentów

Pacjent nie ma obowiązku przedstawiać Rzecznikowi dowodów na naruszenie zbiorowych praw pacjenta, wystarczy, że uprawdopodobni ich łamanie, zaś szpital powinien wykazać działanie zgodne z prawem...

10.09.2017

NSA: cennik za miejsce na cmentarzu jest nieważny

Radni nie mogą jedynie wywiesić na tablicy ogłoszeń cennika opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, bo nie jest to akt wewnętrzny, lecz prawo miejscowe. Wymaga opublikowania w dzienniku...

09.09.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski