WSA: Kierowca powinien mieć sprawność ruchową

Z notatki Policji wynika, że po zdarzeniu drogowym kierowca miał kłopoty z koordynacją ruchową i nie wysławiał się logicznie. Istniały więc podstawy, by skierować go na badania lekarskie, by ustalić,...

07.06.2018

WSA: Kierowca powinien mieć sprawność ruchową

Samorząd terytorialny

Z notatki Policji wynika, że po zdarzeniu drogowym kierowca miał kłopoty z koordynacją ruchową i nie wysławiał się logicznie. Istniały więc podstawy, by skierować go na badania lekarskie, by ustalić,...

07.06.2018

NSA: Darowiznę można przekazać bez podatku

Darczyńca musi wydać polecenie dotyczące przeznaczenia przekazywanej kwoty. Obdarowany musi takie polecenie wypełnić. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

07.06.2018

Gmina zapłaci, bo nie wycięła suchej gałęzi przy ulicy

Samorząd terytorialny

Gmina nie można się powołać na siłę wyższą, jako okoliczność wyłączającą odpowiedzialność, jeżeli skutkom działania siły wyższej mogła zapobiec lub je ograniczyć. Ponosi odpowiedzialność za suchy...

06.06.2018