Chodziło o spółkę, która jest polskim rezydentem dla celów podatkowych i jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Na jej majątek składa się jedynie niezabudowana nieruchomość. Jednak spółka generuje straty, dlatego wspólnicy planują podjąć uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji spółki. W wyniku likwidacji cały majątek spółki zostanie przekazany przez likwidatorów na rzecz wspólników. Do nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz wspólników ma dojść już po wykonaniu wszystkich innych zobowiązań i wszystkich czynności likwidacyjnych (art. 282 par. 1 kodeksu spółek handlowych).

Zobacz również: Przekazanie byłym wspólnikom składników majątkowych likwidowanej spółki kapitałowej w świetle VAT >>

 

 


 

Spółka uważała, że przekazanie wspólnikom przez likwidatora jej majątku nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Podatniczka argumentowała, że nie osiągnie żadnego przysporzenia majątkowego, więc nie otrzyma wynagrodzenia. Natomiast decyzja o likwidacji spółki, nie jest jej decyzją tylko wspólników. Przejęcie składników majątku likwidowanej Spółki przez wspólników, następuje z mocy prawa i nie stanowi rozdysponowania majątku, w rozumieniu przepisów ustawy przez podmiot likwidowany. Spółka stwierdziła, że w ogóle nie działa w tym zakresie jako podatnik VAT.

Jednak w ocenie organu podatkowego, nieodpłatne przekazanie majątku spółki jej wspólnikom  będzie podlegało opodatkowaniu jako nieodpłatne przekazanie towarów według art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Fiskus podkreślił, że w wyniku tego przekazania ulegnie zmianie właściciel nieruchomości, więc dojdzie do dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Z argumentacją organu podatkowego zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny (I SA/Lu 150/16). Sąd pierwszej instancji wskazał, że nieodpłatne przekazanie majątku podlega opodatkowaniu VAT i jest traktowane jako czynione w celach innych niż prowadzona przez spółkę działalność - jeżeli w stosunku do tych towarów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

 


 

11 września br. Naczelny Sąd Administracyjny także zgodził się z fiskusem i WSA. NSA przyznał, że spółka działała jako podatnik VAT, tym samym takie nieodpłatne przekazanie majątku wspólnikom podlega opodatkowaniu VAT.

Zobacz również: Rozwiązanie spółki osobowej bez likwidacji >>

NSA: Każdy może prowadzić firmę >>