WSA: Brak adresu ePUAP nie dyskwalifikuje pełnomocnictwa

Ordynacja

Jeżeli radca prawny nie posiada konta ePUAP i nie wskaże go w pełnomocnictwie, to dokument ten nie spełnia wymogów formalnych. Braki nie uniemożliwiają jednak nadania sprawie biegu. Należy natomiast...

27.09.2018

Strasburg: Hidżab nie uchybia powadze sądu

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 18 września uznał, że wydalenie z sali sądowej kobiety ze względu na to, iż miała zakrytą głowę hidżabem, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyznania...

26.09.2018

Strasburg: Aborcja to nie morderstwo

Prawo karne Opieka zdrowotna

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 września uznał, że zakazy sądowe ograniczające możliwość prowadzenia kampanii antyaborcyjnej w zakresie, w jakim w kampanii takiej nazywano zabieg...

25.09.2018

NSA: Dostawa z przerwą to też WDT

VAT

Jeśli dostawa towarów z Polski do Anglii była przerwana przez zwykłe zmagazynowanie tych produktów w Belgii, to nadal jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Taka przerwa nie ma znaczenia....

24.09.2018

NSA: Nawet długi wyjazd naukowy to podróż służbowa

PIT Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

Pracownicy szkoły wyższej wykonują jednocześnie działalność naukową i dydaktyczną. Dlatego długi wyjazd naukowy to też wykonywanie zadań służbowych. Natomiast pozyskane na ten cel środki powinny być...

24.09.2018

SN: Umowa dla pozoru, straty ogromne

Prawo cywilne

Umowa notarialna sprzedaży ziemi rolnej zawierała warunki w niej nieujawnione. Spowodowała straty majątkowe sprzedającego na wiele tysięcy złotych, które teraz trudno udowodnić. Sąd Najwyższy uchylił...

24.09.2018

32 tys. zł za złamanie ręki podczas laserowej bitwy

Prawo gospodarcze Finanse

Organizator imprezy dla dzieci musi pamiętać, że jeśli oferuje dynamiczną zabawę, np. laserową bitwę w zaciemnionych pomieszczeniach przy głośnej muzyce, musi zwiększyć nadzór nad jej uczestnikami....

24.09.2018

NSA: Sprzedaż i zamiana działek to nie to samo

PIT

Nie można interpretować zwolnień podatkowych rozszerzająco. Skoro w przepisie jest mowa o zwolnieniu dla sprzedaży, to nie można tak samo traktować zamiany. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu...

24.09.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski