NSA: Dostęp do orzeczeń to nie to samo co dostęp do akt

Administracja publiczna

Samorządowe Kolegium Odwoławcze musi udostępnić Stowarzyszeniu Watchdog Polska zanonimizowane decyzje chroniąc prywatność stron. Jeśli to nie będzie wystarczające - wydać decyzję odmowną - orzekł...

19.09.2018

SN: Zasiłek chorobowy na zleceniu po ustaniu etatu

Prawo pracy

Sąd Najwyższy rozstrzygnie w uchwale problem osób, które przebywały na zwolnieniu chorobowym po ustaniu umowy o pracę, ale zatrudnione były na umowie zlecenia w pierwszych dniach tej niezdolności. Miały możliwość opłacania dobrowolnie składek, ale nie skorzystały z tej szansy.

18.09.2018

WSA: Za budowę sieci kanalizacyjnej nie zapłaci odbiorca

Finanse samorządów Prawo gospodarcze

Gmina nie może kazać odbiorcom, aby zapłacili za budowę sieci. Jednakże część kosztów może zostać sfinansowana w drodze opłat adiacenckich albo samoopodatkowania się mieszkańców. Tak orzekł...

18.09.2018

WSA: Nadanie odznaczenia tylko w głosowaniu jawnym

Samorząd terytorialny

Uchwała rady miasta w sprawie nadania odznaczenia nie może być przyjęta w głosowaniu tajnym, ponieważ narusza to zasadę jawności. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

15.09.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski