Ogólnikami fiskus nie wytłumaczy się z opóźnienia

Same ogólnikowe wyjaśnienia organu, bez oparcia ich w dokumentacji sprawy, nie dają podstaw do podjęcia merytorycznego rozstrzygnięcia i udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie postępowanie...

12.09.2017

NSA: minister mógł połączyć gdańskie muzea

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne miasta Gdańska, b. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej i Rzecznika Praw Obywatelskich na oddalenie przez WSA ich skarg dotyczących połączenia...

11.09.2017

NSA: Rzecznik naruszył prawa pacjentów

Pacjent nie ma obowiązku przedstawiać Rzecznikowi dowodów na naruszenie zbiorowych praw pacjenta, wystarczy, że uprawdopodobni ich łamanie, zaś szpital powinien wykazać działanie zgodne z prawem...

10.09.2017

NSA: cennik za miejsce na cmentarzu jest nieważny

Radni nie mogą jedynie wywiesić na tablicy ogłoszeń cennika opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych, bo nie jest to akt wewnętrzny, lecz prawo miejscowe. Wymaga opublikowania w dzienniku...

09.09.2017