SA: Czynsz za garaż może być niższy niż za mieszkanie

Budownictwo

Sposób korzystania z lokali użytkowych może wpływać na wysokość czynszu - przypomniał Sąd Apelacyjny w Białymstoku. To oznacza, że należne od właściciela opłaty wspólnota może zarówno podwyższyć, jak...

15.09.2018

NSA: Uchwała rady gminy musi dokładnie wskazywać inkasentów

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Rolą uchwały Rady Gminy jest dokładne wskazanie inkasentów opłaty miejscowej. Samo opisanie cech takich podmiotów nie jest wystarczające. Wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

14.09.2018

WSA: Reklama na zabytkowym budynku nie zawsze możliwa

Budownictwo

Zabytkowy układ przestrzenny miasta podlega ochronie jako całość. Dlatego umieszczenie reklamy na budynku będącym jego elementem wymaga pozwolenia - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

14.09.2018

Strasburg: Masowa inwigilacja wymaga solidnej kontroli

Prawo karne RODO

Brytyjski wywiad nie przekroczył swoich uprawnień, ale zabrakło wystarczających mechanizmów kontrolnych nad wyborem danych poddanych kontroli oraz nad sposobem ich wyszukiwania - stwierdził...

13.09.2018

WSA: Żyjący z zasiłku nie zapłaci za odpady

Środowisko Domowe finanse

Osoba, która utrzymuje się wyłącznie z pomocy społecznej musiałaby pokryć zaległości z tych właśnie środków. Dlatego wyegzekwowanie opłaty nie przysporzyłoby zasobów publicznych. Tak orzekł...

13.09.2018

NSA: Szkolne bursy bez VAT

VAT Finansowanie oświaty

Zakwaterowanie dzieci w szkolnych bursach nie jest działalnością gospodarczą. Taki obowiązek wynika z zadań własnych jednostki samorządowej. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

12.09.2018

NSA: Każdy może prowadzić firmę

PIT

Jeśli podatnik nie ma odpowiedniego wykształcenia w danej dziedzinie to nie oznacza, że nie może prowadzić firmy w tej branży. Wystarczy, że zatrudni odpowiednie osoby. Takich działań fiskus nie może...

11.09.2018

WSA: Student miewa rację w sporze z rektorem

Dla studenta

Rektor musi dobrze uzasadnić decyzję o skreśleniu z listy studentów wobec niezaliczenia sesji, w szczególności, gdy dotyczy to studenta studiów niestacjonarnych - orzekł Wojewódzki Sąd...

11.09.2018

WSA: Holowania nie było, to i płacić nie trzeba

Prawo cywilne

Właściciel pojazdu niewłaściwie zaparkowanego musi ponieść koszt jego holowania - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Obciążanie kosztami nie jest jednak automatyczne. Jeżeli...

10.09.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski