Krzysztof O. mieszkaniec Wołomina zaskarżył decyzję wojewody mazowieckiego z marca 2027 r., który nie chciał uchylić decyzji o pozwoleniu na budowę miasteczka rowerowego, które zostało usytuowane pod oknami jego domu.

Motory na ścieżce

Skarżył się, że wybudowane miasteczko, gdzie przez cały dzień przebywają dzieci i młodzież powoduje hałas. A co więcej - nie jeżdżą tam tylko rowery, ale także - motory i motorowery. Odległość urządzeń od ogrodzenia także nie jest zgodna z norma ustawową - jest mniejsza niż 3 metry.

Czytaj: Nowe prawo budowlane uchwalone przez Sejm>>

Wojewoda oparł się na wcześniejszej decyzji gminy Radzymin i oświadczeniach projektanta, że oddziaływanie inwestycji nie wykracza poza nią i argumenty skarżącego, który skarżył się na hałas, nie są zasadne. Wojewoda ponadto zaznaczył, że Krzysztof O. nie ma przymiotu strony.

Tę decyzję Krzysztof O. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W wyroku z 7 lutego 2018 r. sąd I instancji orzekł, że występuje oddziaływanie inwestycji na działkę skarżącego. Co więcej - aby przyznać skarżącemu przymiot strony, wystarczy, aby nowa inwestycja wpływa na możliwości zagospodarowania sąsiedniej działki. Jednak nie stwierdzono na tym etapie, że inwestycja narusza prawo budowlane.

Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego skierowała gmina. Zarzucił w niej wyrokowi:

  • art. 28 ust. 2  i art. 3 ustawy Prawo budowlane
  • nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby ograniczenia zagospodarowania działki sąsiedniej z powodu inwestycji
  • kodeks postępowania administracyjnego - przymiot strony

W postępowaniu przed NSA skarżący zwrócił uwagę, że inwestycja podniosła teren, co regularnie skutkuje zalaniem jego nieruchomości. Powinien być zatem wybudowany płot oporowy.

NSA: skarga gminy nie jest zasadna

Sąd II instancji utrzymał wyrok w mocy. Zdaniem NSA błędne było twierdzenie, że skoro oddziaływanie inwestycji zamyka się w granicach działki, to sąsiad nie ma przymiotu strony. - W takich sytuacjach sąsiad prawie zawsze ma przymiot strony - powiedziała sędzia sprawozdawca Zofia Flasińska. - Na etapie wstępnym nie można przesądzać, że sąsiad nie jest poszkodowany budową inwestycji - dodała.

Sygnatura akt II OSK 1283/18, wyrok z 10 marca 2020 r.

Sprawdź w LEX: