WSA: Pobyt w szpitalu uniemożliwia składanie pism

Wymiar sprawiedliwości

Jeśli strona nie może w terminie wnieść zażalenia z przyczyn od niej niezawinionych, to należy przywrócić jej termin do dokonania tej czynności. Taka sytuacja może się zdarzyć, gdy strona wykaże, że...

15.10.2018

NSA: Dochody z nierządu trzeba udowodnić

PIT

By nie płacić wysokiego podatku od przychodów z nieujawnionych źródeł, podatniczka chciała wykazać, że oszczędności posiadała z nierządu. Fiskus nie uznał jednak jej twierdzeń za prawdziwe i...

13.10.2018

SA: Polisolokata nie da się szybko wzbogacić

Prawo cywilne

Po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia na życie ubezpieczyciel nie może zatrzymać całości wpłaconych środków. Ma jednak prawo do pobrania kosztów, jakie poniósł w związku z zawarciem umowy. Pozostałe...

12.10.2018

Wojewoda: Jeśli umorzenie to do 100 zł i wszystkim

Finanse samorządów

Rada gminy może uchwalić o niedochodzeniu przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota z odsetkami nie przekracza 100 zł. Nie może...

11.10.2018

NSA: Sędzia z wyrokami nie zostanie adwokatem

Prawnicy

Jeden czyn byłego sędziego zdyskwalifikuje go w zasadzie na całe życie zawodowe. Nie może po złożeniu z urzędu pełnić zawodu adwokata, gdyż nie posiada nieskazitelnego charakteru. Zatarcie skazania...

11.10.2018

Sąd: Jeden klient to za mało, by prowadzić biznes

Ubezpieczenia społeczne

Spór między ZUS a ubezpieczoną dotyczył tego, czy rzeczywiście prowadziła działalność gospodarczą. Rację należało przyznać organowi rentowemu. Choć ubezpieczona miała zarejestrowaną działalność...

10.10.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski