NSA: Faktura nie przesądza o istnieniu transakcji

Sama faktura nie stanowi dowodu o rzeczywistym charakterze transakcji. Natomiast o dobrej wierze podatnika można mówić dopiero po zaistnieniu obrotu gospodarczego - orzekł Naczelny Sąd...

28.03.2018

NSA: inspektor nadzoru oceni projekt budowlany z 2005 r.

Budownictwo

Po 10 latach postępowania administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że należy wrócić do oceny pozwolenia na budowę punktu skupu złomu, wydanego w 2005 r. przez starostę wadowickiego.

28.03.2018