WSA: Mobbing w urzędzie trzeba ujawnić

Samorząd terytorialny

Wójt gminy mógł udostępnić radnym zanonimizowany protokół oraz wnioski z prac komisji antymobbingowej. Nie naruszałoby to dóbr osobistych urzędników uczestniczących w wyjaśnianiu sprawy - orzekł...

19.10.2018

WSA: Niedopuszczalna skarga nie może zostać rozpoznana

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Nie można wnieść skutecznej skargi na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli jego przedmiotem jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu. Jeśli jednak strona złoży...

19.10.2018

SN: Ważna umowa o pracę wspólnika spółki

Prawo pracy

Członek zarządu był wspólnikiem spółki kapitałowej, a jednocześnie pozostawał pracownikiem. Nie jest to zakazane przez kodeks spółek handlowych. Problem stanowi wysokość i czas objęcia skarżącego...

18.10.2018

NSA: Druga linia metra na Woli może być nadal budowana

Środowisko Budownictwo

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego czekanie ponad rok na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania terenu, przez które będzie przebiegać druga linia warszawskiego metra, nie jest celowe....

18.10.2018

NSA: Najpierw cennik, później otwarcie basenu

Finanse samorządów

Jeżeli z basenu będzie można korzystać kilka dni wcześniej, bo uchwała w sprawie cennika będzie obowiązywała z mocą wsteczną, to dla obywateli wcale nie będzie lepiej. Tak orzekł Naczelny Sąd...

18.10.2018

RIO: Powiat nie jest od stawiania pomników

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Samorząd województwa nie może dotować powiatu w budowie pomnika. Powiat nie ma bowiem kompetencji do samodzielnego rozstrzygania w sprawie wznoszenia pomników – stwierdziło Kolegium Regionalnej Izby...

17.10.2018

Strasburg: Poród w domu to nie prawo podstawowe

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że brak zapewnienia publicznego systemu opieki medycznej w czasie porodu domowego nie stanowi naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego...

16.10.2018

WSA: Architekt ukarana za niedbalstwo

Budownictwo

Obowiązkiem architekta jest sprawdzić przeznaczenie działki, na której dokonuje adaptacji gotowego projektu domu na zlecenie klientki - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i utrzymał w mocy kare...

16.10.2018

SN: Gmina Karpacz bezpodstawnie wzbogacona

Finanse samorządów

Oszacowanie kosztów bezpodstawnego wzbogacenia przez gminę wymaga wliczenia kosztów pośrednich wykonania robót budowlanych - orzekł Sąd Najwyższy. - Natomiast zysk wykonawcy nie jest bezpodstawnym...

16.10.2018

RODO dobrą wymówką w sporze z urzędem

Ordynacja RODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu potwierdził właśnie, że spóźnienie w złożeniu dokumentów do urzędu można tłumaczyć bałaganem w firmie i przygotowywaniem do wymogów RODO. Jest to...

16.10.2018

Sąd: Podpis musi pozwalać na identyfikację jego autora

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Do sądu wpłynął wniosek, który nie był podpisany. Co prawda na dokumentach uczyniono znak graficzny, który w ocenie wnioskodawcy był podpisem, ale za taki nie mógł on zostać jednak uznany. Nie ma...

16.10.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski