NSA: Zwrot opłaty za kartę pojazdu nie przedawnia się

Prawo cywilne Administracja publiczna

Orzecznictwo dopuszcza alternatywną drogę dochodzenia tego rodzaju roszczeń: przed sądami powszechnymi i przed sądami administracyjnymi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że zwrot nadpłaty za kartę pojazdu nie przedawnia się.

30.10.2018

Jedna rozprawa jawna wyklucza wyrok na posiedzeniu niejawnym

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym dopuszczalne jest tylko na etapie wstępnego badania sprawy. Jeżeli sąd odbył już posiedzenie jawne wyznaczone na rozprawę, wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym będzie prowadziło do nieważności postępowania - orzekł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

29.10.2018

Spółka nie wywoziła nieczystości, ale karę zapłaci

Środowisko

Posiadanie zezwolenia na opróżnianie szamba łączy się z obowiązkiem składania sprawozdań. Za ich brak można dostać karę. I nie ma znaczenia, że firma nie prowadził takiej działalności. Tak orzekł...

29.10.2018

Pasażer nie musi badać czy schody w pociągu są sprawne

Prawo cywilne

Nie można wymagać od pasażera, aby wysiadając z pociągu za każdym razem sprawdzał czy wysunęły się wszystkie stopnie schodów. Pasażer, który wypadł z wagonu w żaden sposób nie przyczynił się do...

27.10.2018

NSA: Podatek zapłacony staje się należny

Podatki i opłaty lokalne

Skoro podatnik zapłacił podatek to należy uważać, że był należny i tym samym ostateczny. Nie ma znaczenia, że toczy się postępowanie o stwierdzenie jego nadpłaty. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu...

25.10.2018

NSA: Dostawa mediów do lokali nie wpływa na VAT

VAT

Dostawa mediów do lokali mieszkalnych ma niewątpliwie związek z tymi nieruchomościami. Jednak nie jest to związek bezpośredni i tym samym wartość tych dostaw nie może być wliczana do limitu...

24.10.2018

Wojewoda: Numer PESEL nie definiuje mieszkańca

Administracja publiczna RODO

Numer PESEL nie jest elementem pozwalającym zweryfikować mieszkańca gminy w ramach zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich. Przeciwnie ogranicza krąg mieszkańców gminy - stwierdził wojewoda śląski w...

24.10.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski