TSUE: Smak potraw bez ochrony prawnej

Nie można chronić smaku produktu spożywczego na takiej zasadzie, na jakiej chronione są dzieła autorskie. Nie ma możliwości precyzyjnej identyfikacji tej wartości, bo smak to odczucie subiektywne - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

13.11.2018

SA: Spółka kupowała kradziony sprzęt – musi naprawić szkodę

Prawo cywilne Spółki

Sąd może zobowiązać do naprawienia szkody nie tylko sprawcę kradzieży, ale też pomocników - przypomniał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Powód musi jednak wykazać, że ich działanie ułatwiło albo wręcz umożliwiło kradzież.

13.11.2018

Sąd: Pacjent może po wielu latach ponownie pozwać szpital

Opieka zdrowotna

Pacjentka wykazała, że miał miejsce błąd medyczny. Należało jej przyznać zadośćuczynienie. Nie było jednak podstaw do ustalenia odpowiedzialności szpitala za przyszłe następstwa błędu. Powódka może w przyszłości domagać się ewentualnych dalszych świadczeń, jeśli ujawnią się nowe dolegliwości - orzekł Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

12.11.2018

Nauczyciel nie musi cały czas śledzić e-dziennika

Szkoła i uczeń

Dyrektor szkoły, wyznaczając pilne zastępstwo dla nauczyciela, nie może się ograniczać się jedynie do wpisania tej informacji do e-dziennika i wywieszenia ogłoszenia. Powinien też skontaktować się z nauczycielem, np. telefonicznie – uznał Sąd Rejonowy w Szczytnie, uchylając karę nagany dla nauczyciela, który nie przyszedł na wyznaczone zastępstwo.

12.11.2018

SA: To NFZ finansuje szpitale, a nie dostawcy produktów medycznych

Finansowanie zdrowia

Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych należy do Skarbu Państwa. Przerzucanie tego ciężaru na inne podmioty nie znajduje uzasadnienia - ani prawnego, ani moralnego - zauważył Sąd Apelacyjny w Warszawie. Dlatego szpital powinien zapłacić za dostarczane materiały medyczne jednorazowo, a nie w ratach.

11.11.2018

SN: Rozwód powoduje podział majątku małżonków

Prawo cywilne

Ustanie małżeństwa na skutek rozwodu powoduje rozwiązanie prawnego węzła łączącego małżonków. W takiej sytuacji ogłoszenie upadłości przez jednego z nich nie reaktywuje ustroju majątkowego, a zatem była żona nie odpowiada za długi byłego męża - orzekł Sąd Najwyższy.

10.11.2018

NSA: Darmowa komunikacja bez podatku

VAT

Gminna rekompensata dla spółki komunalnej zajmującej się transportem publicznym musi być związana z ceną usługi, aby można było ją uznać za element obrotu i tym samym za podlegającą opodatkowaniu VAT. Stwierdził w wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.

09.11.2018

SN: Utrata pracy z dnia na dzień przez członka zarządu TVP może być nadużyciem

Prawo pracy

Sąd Najwyższy zauważył, że ostatnio instytucja wygaśnięcia stosunku pracy ożyła. Można się zastanawiać, czy nie dochodzi do nadużycia, zwłaszcza wtedy, gdy skrócenie kadencji ma dotyczyć pracowników w okresie przedemerytalnym. Sąd Okręgowy przy rozpatrywaniu apelacji członka zarządu TVP musi uwzględnić zasady współżycia społecznego.

09.11.2018

WSA: Zabudowa zabytkowej bramy była nielegalna

Budownictwo

Wymontowanie drzwi i zamurowanie bramy we Wrocławiu jest konieczne by zachować charakter zabytkowy kamienicy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dodał też, że udział wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu nie naruszał prawa.

08.11.2018

SA: Nie-prawnik poradzi sobie w sądzie bez fachowego pełnomocnika

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne

Strona w sporze z ZUS złożyła wniosek o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu. Takie żądanie było niezasadne. Wnioskodawca sporządza poprawne pisma procesowe i w sposób zrozumiały przedstawia swoje racje. Brak wiedzy prawniczej nie jest samodzielną przesłanką do ustanowienia pełnomocnika z urzędu - wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie.

08.11.2018

SN oddala kasację ws. nauczycielki, która zdjęła krzyż w pokoju nauczycielskim

Kadry w oświacie

Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratora ws. nauczycielki z Krapkowic, która zdjęła krzyż ze ściany w pokoju nauczycielskim. Skarga dotyczyła wyroku stwierdzającego, że nauczycielkę spotkała dyskryminacja ze strony innych pracowników szkoły. Sądy niższej instancji zasądziły odszkodowanie i zobligowały szkołę do przeprosin.

07.11.2018

SN: Molestowania seksualnego nie było, gdyż powódka nie protestowała

Prawo pracy

Sądy nie pomyliły molestowania seksualnego w pracy z mobbingiem - orzekł Sąd Najwyższy. I dodał, że skarga kasacyjna została oddalona, gdyż powódka nie wykazała, że sprzeciwiała się wysyłaniu jej w SMS-ach obraźliwych propozycji przez przełożonego, a więc nie naruszono jej godności.

07.11.2018

WSA: Wniosek o powołanie rady nadzorczej funduszu wiąże zarząd województwa

Administracja publiczna

Kompetencja do wskazania zarządu funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przysługuje radzie nadzorczej. Natomiast zarząd województwa, który go powołuje, może działać wyłącznie na wniosek i zgodnie z jego treścią. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

07.11.2018

SN: Strażnik miejski ławnikiem, proces do powtórki

Wymiar sprawiedliwości

Zakończony kilka lat temu proces o zabójstwo należy przeprowadzić raz jeszcze. W składzie orzekającym w sądzie pierwszej instancji zasiadała bowiem osoba, która nie była uprawniona do orzekania. Jest nią ławnik, który w dacie orzekania jednocześnie pracował w straży miejskiej - orzekł Sąd Najwyższy.

07.11.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski