Wylicz tygodniową normę przepracowanych godzin

Przy dniach "wystających" poza pełne tygodnie liczy się tylko pierwsze pięć dni bez soboty i niedzieli, co wiąże się z przeciętnie 5-dniową normą czasu pracy. Pełne tygodnie liczy się od pierwszego...

16.02.2017

Jak prawidłowo wprowadzić ruchomy czas pracy?

Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy– dalej k.p, czas pracy pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Doba zaś to...

08.02.2017