Odpowiedź

Nie ma obowiązku, aby na manometrach urządzeń ciśnieniowych występował obszar niebezpieczny (czerwone pole) - z uwagi na różne zastosowanie i przeznaczenie manometrów.
Umiejscowienie koloru czerwonego na manometrach ułatwia odczyt parametrów, co może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo. Ustawienia barwy czerwonej na manometrze dokonuje producent urządzeń lub sam użytkownik dla swojej wygody.

Uzasadnienie

W ramach codziennej obsługi maszyn i urządzeń jedną z podstawowych czynności jest sprawdzenie, czy ciśnienia zasilania i pracy mieszczą się w wymaganym zakresie. W przypadku ciśnienia zasilania i pracy z reguły podawany jest zakres, który gwarantuje poprawną pracę urządzenia i utrzymanie zgodnych z zaleceniami parametrów technologicznych. Niektóre firmy wychodząc naprzeciw takim potrzebom, oferują manometry, na których można samodzielnie ustawić zakres właściwych ciśnień poprzez kombinacje zielonej i czerwonej tarczki. Słabością takiego rozwiązania jest możliwość przekręcenia całej tarczki i wówczas cała wizualizacja na niewiele się zda. Innym sposobem oznaczenia prawidłowych i nieprawidłowych zakresów ciśnienia jest zastosowanie oznaczeń markerem lub w postaci kolorowych pasków na obwodzie szkiełka manometru. Rozwiązanie proste i możliwe do natychmiastowego wdrożenia. Można się spotkać z zastosowaniem przeźroczystej kolorowej folii, którą należy wyciąć tak, aby odpowiadała właściwemu zakresowi ciśnienia i przykleić na szybkę manometru.
Przepisy np. dotyczące maszyn mówią tylko o zapewnieniu wskaźników niezbędnych do zapewnienia bezpiecznej obsługi. Zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228 ze zm.), maszyna powinna być wyposażona we wskaźniki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa obsługi. Operator powinien mieć możliwość odczytywania wskazań wskaźników ze stanowiska sterowania.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów