Czy sobota i niedziela są dniami urlopu?

Gdy urlop pracownika normalnie pracującego od poniedziałku do piątku udzielony jest na okres dwóch tygodni, to sobota i niedziela nie są dniami urlopu. Pracodawca może wezwać pracownika do pracy w...

26.04.2017

Czy umowę o pracę można wypowiedzieć mailowo?

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Wymóg zachowania formy pisemnej spełnia wypowiedzenie przesłane mailem zawierające podpis elektroniczny. Okres wypowiedzenia...

24.04.2017