Odpowiedź

Nie wszystkie rękawice ochronne muszą mieć nadrukowaną datę produkcji i okres ważności. Jeżeli właściwości ochronne rękawic mogą być znacząco obniżone przez starzenie (np. jeden lub kilka poziomów ulega obniżeniu po upływie roku od wyprodukowania rękawicy, a przed jej zużyciem) należy podawać termin ważności na rękawicy i na jej opakowaniu.

Uzasadnienie

Każda rękawica przekazana do użytkownika powinna być oznakowana w sposób trwały, czytelny, widoczny.
Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje:
• nazwa, znak handlowy lub inne dane określające producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela,
• nazwa rękawicy lub jej symbol pozwalający użytkownikowi zidentyfikować produkt z jego producentem lub autoryzowanym przedstawicielem,
• oznaczenie wielkości,
• oznaczenie CE,
• znak graficzny (wraz z kodem cyfrowym w przypadku odporności na czynniki mechaniczne i termiczne).
Każde opakowanie zawierające rękawice powinno być oznakowane i zawierać następujące informacje:
• nazwa i pełny adres producenta lub upoważnionego przedstawiciela,
• nazwa rękawicy lub jej symbol,
• oznaczenie wielkości,
• znak graficzny (wraz z kodem cyfrowym).
Jeżeli właściwości ochronne rękawic mogą być znacząco obniżone przez starzenie (np. jeden lub kilka poziomów ulega obniżeniu po upływie roku od wyprodukowania rękawicy, a przed jej zużyciem) należy podawać termin ważności na rękawicy i na jej opakowaniu.
Może dotyczyć to np. rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi, które mają określone poziomy skuteczności:
• odporności na ścieranie (4 poziomy skuteczności);
• odporności na przecięcie (5 poziomów);
• wytrzymałości na rozdzieranie (4 poziomy);
• odporności na przekłucie (4 poziomy
Powyższe parametry zawiera PN-EN 388:2006 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi (wycofana 13 lutego 2017 r. i zastąpiona przez PN-EN 388:2017-02 - wersja angielska).

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 3 maja 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów