Czy umowę o pracę można wypowiedzieć mailowo?

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. Wymóg zachowania formy pisemnej spełnia wypowiedzenie przesłane mailem zawierające podpis elektroniczny. Okres wypowiedzenia...

24.04.2017