Pytania pochodzą z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Pracownik został zatrudniony 1 lutego na okres próbny na dwa miesiące. Jest to jego pierwsza praca. Urlop wypoczynkowy za m-c luty wykorzystał w miesiącu marcu.

Czy można udzielić mu urlopu wypoczynkowego przysługującego za miesiąc marzec w dniach 30 i 31.03?

Czy należy wypłacić mu ekwiwalent pieniężny?

Zapraszamy na największą bezpłatną konferencję HR - HR Tech Summit 2017 r. - już 27 kwietnia!

W przypadku osób podejmujących pierwsze zatrudnienie ,nabywają one prawo do urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie, w wysokości 1/12 wymiaru urlopu przysługującego takiej osobie po przepracowaniu roku. W konsekwencji osoba taka uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu miesiąca. Wobec tak skonstruowanego przepisu brak jest podstawy prawnej do udzielenia urlopu wcześniej przed nabyciem do niego prawa, co oznacza, że pracodawca powinien wypłacić pracownikowi ekwiwalent. Powyższe zasady udzielania urlopu zostały określone w art. 153-155 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy.