Odpowiedź:

Pracownica spodziewająca się dziecka ma mieć 10-minutową przerwę w każdej godzinie pracy przy ekranie komputera.

Uzasadnienie:

Zgodnie z mającym obwiązywać od 1.05.2017 r. rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. z 2016 r. poz. 2057) czas pracy kobiet ciężarnych na stanowiskach z monitorami ekranowymi nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i 50 minut przy obsłudze monitora w każdej godzinie pracy.

Jak wynika z projektu rozporządzenia czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie będzie mógł jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

Powyższa reguła będzie miała zastosowanie do wszystkich pracownic w ciąży bez względu na obowiązujących ich wymiar czasu pracy. Dotychczas istniejące regulacje we wskazanym zakresie przestaną natomiast obowiązywać.

Joanna Stępniak,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 14.04.2017 r.