Odpowiedź

Pracodawca decyzję o udostępnieniu pracownikom suplementów diety powinien poprzedzić konsultacją z lekarzem medycyny pracy.

Uzasadnienie

Przepisy prawa pracy nie zawierają regulacji określających obowiązki pracodawcy w zakresie udostępniania pracownikom suplementów diety. Dlatego nie można jednoznacznie wskazać, jakie kroki powinien podjąć pracodawca podejmując taką decyzję. Mimo iż stosownie do art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149) suplement diety to środek spożywczy, a nie produkt leczniczy, wskazanym byłoby decyzję o jego wprowadzeniu poprzedzić konsultacją z lekarzem medycyny pracy. Ponadto udostępnienie pracownikom tego rodzaju środków nie może być związane z nałożeniem na nich obowiązków ich zażywania. Mimo że suplementy diety stanowią jedynie dodatek, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety w przypadku niewystarczającej podaży substancji odżywczych, to niewłaściwe ich stosowanie (przedawkowanie, interakcje z stosowanymi lekami, niedostosowanie do aktualnych potrzeb) może negatywnie oddziaływać na organizm. Stąd tez decyzja o jego zażywaniu powinna być podejmowana przez pracownika.

Kamila Milczarek, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów