Odpowiedź

Prawidłowy nadzór nad pracami ziemnymi w obrębie gazociągu zakładania spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Uzasadnienie

Bezpieczne warunki przy pracach ziemnych w obrębie gazociągu można zapewnić przez:
1. wygrodzenie wykopu taśmą ostrzegawczą,
2. stosowanie środków ochrony indywidualnej,
3. składowanie urobku w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu,
4. zapewnienie sprzętu ppoż. zdeklarowanego z poleceniu pracy,
5. oznakowanie terenu prowadzenia prac znakami EX - strefa zagrożenia wybuchem,
6. zabezpieczenie terenu prac siatką ochronną,
7. zapewnienie stabilnych wejść (zejść) do wykopów oraz prawidłowe ukosowanie skarp wykopów.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów