Krzysztof Zamajtys

Główny specjalisty ds. bhp oraz ds. ppoż. W ramach pracy zawodowej sprawuje nadzór nad firmami w zakresie bhp, dokonuje kontroli i analizy bhp, przeprowadza szkolenia w zakresie bhp, sporządza dokumentację powypadkową. Dodatkowo posiada uprawnienia doradcy DGSA – doradcy w zakresie bezpiecznego transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. 
Wykładowca na studiach dziennych, zaocznych oraz podyplomowych. Zainteresowania naukowe i dydaktyczne związane są z ergonomicznym kształtowaniem stanowisk pracy w firmach, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Artykuły autora

1  2  3  4  5  6  7  8  9    59