Krzysztof Zamajtys

Główny specjalisty ds. bhp oraz ds. ppoż. W ramach pracy zawodowej sprawuje nadzór nad firmami w zakresie bhp, dokonuje kontroli i analizy bhp, przeprowadza szkolenia w zakresie bhp, sporządza dokumentację powypadkową. Dodatkowo posiada uprawnienia doradcy DGSA – doradcy w zakresie bezpiecznego transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. 
Wykładowca na studiach dziennych, zaocznych oraz podyplomowych. Zainteresowania naukowe i dydaktyczne związane są z ergonomicznym kształtowaniem stanowisk pracy w firmach, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Artykuły autora

BHP - ważna ocena obciążeń psychofizycznych na stanowisku pracy

Prawo pracy BHP

Działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie oceny warunków pracy - z uwzględnieniem wymagań ergonomii - przyczynią się do identyfikacji zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz wdrożenia działań usprawniających, co może doprowadzić do zmniejszenia liczy wypadków oraz chorób zawodowych.

22.12.2021
1  2  3  4  5  6  7  8  9    58