Odpowiedź

Barwy bezpieczeństwa do oznaczenia barierek chroniących przed upadkiem z wysokości, które są zainstalowane na zbiornikach zostały wskazane w rozdziale nr 3 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej r.o.b.h.p. określającym wymagania dotyczące oznaczania przeszkód, niebezpiecznych miejsc i dróg. Zgodnie z § 12 ust. 1, 2 i 3 r.o.b.h.p. miejsca w zakładzie pracy, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów, powinny być oznakowane skośnymi pasami – na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi.
Wymiary ww. oznaczenia powinny być odpowiednie do rozmiaru przeszkody lub niebezpiecznego miejsca. Żółte i czarne lub białe i czerwone pasy powinny być narysowane pod kątem około 45° i powinny mieć zbliżone wymiary.

Krzysztof Zamajtys
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów